Prawo autorskie dla montażysty – część 1

      Tak już się składa, że nie jesteśmy montażystami okien tylko dzieł audio-wizualnych określanych mianem utworu. Stąd wnioskuję, że warto by zainteresować się tematem prawa autorskiego. Prawa, które lubi się zmieniać, zatem zanim zaczniesz czytać cokolwiek na temat kwestii prawnych – pamiętaj o dwóch rzeczach:

Myślę, że swoją wiedzę na temat prawa autorskiego powinieneś rozpocząć od poznania dwóch podstawowych pojęć. Z dziełem, które tworzysz w zaciszu własnej montażowni są związane dwa prawa:

Pierwsze z nich, czyli autorskie prawa osobiste mają charakter niezbywalny i nie możesz ich sprzedać a także nikt nie może ci ich odebrać. Prawo to związane jest między innymi z:

– prawem do żądania podpisania dzieła twoim imieniem i nazwiskiem lub jeżeli wolisz podpisania go pseudonimem czy nie podpisywania w ogóle.
– prawem do zachowania niezmienności treści i formy utworu a tym samym na przykład zakazaniem dokonywania jakichkolwiek zmian, zniekształceń czy przeinaczeń,
– możliwością żadania nadzoru nad korzystaniem z dzieła

Drugie z nich, czyli autorskie prawa majątkowe związane są przede wszystkim z możliwością czerpania korzyści majątkowych z utworu. To właśnie te prawa są przedmiotem znanej nam wszystkim umowy o dzieło. Jeżeli pracujesz na podstawie umowę o pracę, to już ustawa wskazuje na fakt, że wszystko co tworzysz w godzinach pracy należy do twojego pracodawcy.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych na zamawiającego u ciebie jakiś utwór, w żaden sposób nie ogranicza twoich praw wynikających z autorskich praw osobistych.

To fundament do dalszego zagłębiania się w temat prawa autorskiego.

Jeżeli masz jakieś pytania w tym temacie – pisz w komentarzu.

Photo by Patrick Fore on Unsplash