Prawo autorskie dla montażysty – część 1

      Tak już się składa, że nie jesteśmy montażystami okien tylko dzieł audio-wizualnych określanych mianem utworu. Stąd wnioskuję, że warto by zainteresować się tematem prawa autorskiego. Prawa, które lubi się zmieniać, zatem zanim zaczniesz czytać cokolwiek na temat kwestii prawnych – pamiętaj o dwóch rzeczach:

Myślę, że swoją wiedzę na temat prawa autorskiego powinieneś rozpocząć od poznania dwóch podstawowych pojęć. Z dziełem, które tworzysz w zaciszu własnej montażowni są związane dwa prawa:

Pierwsze z nich, czyli autorskie prawa osobiste mają charakter niezbywalny i nie możesz ich sprzedać a także nikt nie może ci ich odebrać. Prawo to związane jest między innymi z:

– prawem do żądania podpisania dzieła twoim imieniem i nazwiskiem lub jeżeli wolisz podpisania go pseudonimem czy nie podpisywania w ogóle.
– prawem do zachowania niezmienności treści i formy utworu a tym samym na przykład zakazaniem dokonywania jakichkolwiek zmian, zniekształceń czy przeinaczeń,
– możliwością żadania nadzoru nad korzystaniem z dzieła

Drugie z nich, czyli autorskie prawa majątkowe związane są przede wszystkim z możliwością czerpania korzyści majątkowych z utworu. To właśnie te prawa są przedmiotem znanej nam wszystkim umowy o dzieło. Jeżeli pracujesz na podstawie umowę o pracę, to już ustawa wskazuje na fakt, że wszystko co tworzysz w godzinach pracy należy do twojego pracodawcy.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych na zamawiającego u ciebie jakiś utwór, w żaden sposób nie ogranicza twoich praw wynikających z autorskich praw osobistych.

To fundament do dalszego zagłębiania się w temat prawa autorskiego.

Jeżeli masz jakieś pytania w tym temacie – pisz w komentarzu.

Photo by Patrick Fore on Unsplash

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.