Analiza układki montazowej – część 3

taśma filmowa

Czas na ostatni element analizy układki montażowej – czyli przebieg opowiadania. W ramach ciągu przyczynowo-skutkowego, który montażysta buduje, istnieją wydarzenia przedstawione na ekranie oraz wydarzenia rekonstruowane w umyśle widza . Celem montażysty jest takie skonstruowanie sjużetu, by umysł widza bez problemów zrekonstruował całą fabułę. Jeżeli chodzi o relację pojęcia sjużet do pojęcia fabuła,...

Analiza układki montażowej – część 2

W drugiej części opracowania dotyczącego analizy własnej układki montażowej czas zająć się kwestią przebiegu emocji u widza. Kino to nie jest bowiem żadna tam sztuka opowiadania…Kino to sztuka uczuć i emocji. Kino to sztuka tworzenia i odczuwania wartości bohaterów....

Analiza układki montażowej – część 1

  O montażyście często mówi się, że jest pierwszym widzem. Dzięki czemu w całej ekipie filmowej ma najświeższe spojrzenie na materiał, który został zrealizowany. Jednocześnie mając kompetencje reżyserskie związane z budową opowiadania, swym sokolim wzrokiem wyłapuje najlepsze ujęcia. Montażysta to pierwszy gwarant usunięcia nieudanych i niepotrzebnych ujęć… zwykle okazuje się, że są to te,...

Kontekst – czyli najważniejszy aspekt pracy montazysty

KONTEKST Mam wrażenie, że to słowo, które według mnie jest synonimem słowa montaż, jest używane zbyt rzadko do wyrażenia sensu pracy montażysty. Chciałbym powiedzieć, że odpowiedzią każdego montażysty na pytanie: “czym jest montaż filmowy?”, powinno być…: Montaż filmowy to budowanie kontekstu do każdego kolejnego ujęcia. Tym przynajmniej jest dla mnie....

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.