Montaż w duecie

Pracując w duecie trzeba jednak pamiętać, by nie do- prowadzić do wypłaszczenia opowieści, do uśredniania rozwiązań, próbując stworzyć coś pomiędzy „moim i twoim pomysłem”. W pracy nad filmem zdecydowanie nie …